• سازمان توسعه تجارت ایران      2- شرکت سایپا خمین

3- هتل 5 ستاره امیر کبیر                                   4- کارخانه سیمان دلیجان

5- شرکت توسعه صنایع پتروشیمی تهران                 6- گروه شرکت های دایا

7- بانک مسکن شیراز                                       8- شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

9- شرکت بنا گستر یزد                                     10- شرکت سایپا یدک

11- شرکت مهندسی توسعه سایپا                          12- شرکت هواپیمایی فجر آشیان

13- شرکت تام ایران خودرو                               14- شرکت مهندسی ایستا گویا

15- موسسه آموزش عالی آزاد فرزانگان دادآفرین     16- فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

17- شرکت هلدینگ افرا افق