تماس با ما
021-88475356

درباره ویونا

درباره ویونا

درباره ویونا

این شرکت در سال 1386 توسط جمعی از فارق التحصیلان رشته صنایع چوب و معماری داخلی با نام مبلمان اداری پارسا  با هدف طراحی و اجرای دکوراسيون فضاهای اداری ، مبلمان اداری ، ...

اطلاعات بیشتر
درباره محصولات
میز مدیریت

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

میز مدیریت

مصنوعات چوب طبیعی

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

مصنوعات چوب طبیعی

سالن همایش و آمفی تئاتر

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

سالن همایش و آمفی تئاتر

سالن و میز کنفرانس

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

سالن و میز کنفرانس

میز اداری

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

میز اداری

کانتر / پیشخوان

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

کانتر / پیشخوان

کمد بایگانی

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

کمد بایگانی

کابینت آشپزخانه

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

کابینت آشپزخانه

پارتیشن دوجداره

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

پارتیشن دوجداره

پارتیشن تک جداره

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی فضاهای اداری ) ، کابينت و تجهيز سـالن های کنفرانس و اجتماعات ...

پارتیشن تک جداره

خدمات ویونا طرح پارسا
پارتیشن دوجداره

پارتیشن دوجداره

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

پارتیشن تک جداره

پارتیشن تک جداره

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

سالن همایش و آمفی تئاتر

سالن همایش و آمفی تئاتر

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

سالن و میز کنفرانس

سالن و میز کنفرانس

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

کانتر / پیشخوان

کانتر / پیشخوان

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

کمد بایگانی

کمد بایگانی

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

مصنوعات چوب طبیعی

مصنوعات چوب طبیعی

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

میز مدیریت

میز مدیریت

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...

میز اداری

میز اداری

شرکت  ويونا طرح پارسا  که در زمينه طراحی و اجـرای دکوراسيون و مبلمــان اداری ، پارتيشن بندی ( تقسيم بندی ...